Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Privacy

We gebruiken alle onderzoeksgegevens (de uitslagen, uw antwoorden op de vragenlijst en opgevraagde gegevens) alleen voor het ROBINSCA-onderzoek en we zorgen dat de onderzoekers niet weten van wie die gegevens zijn. Dit doen we door uw persoonsgegevens (naam, adres en geboortedatum) te koppelen aan een code. De onderzoekers zien alleen de code. De onderzoekers zullen uw naam dus ook niet gebruiken in artikelen of rapporten die zij schrijven.

Een paar medewerkers kunnen uw naam en adres wƩl zien. Dat is nodig om u bijvoorbeeld uit te nodigen voor een onderzoek, de uitslag van het onderzoek te laten weten of gegevens over u op te vragen. Deze medewerkers houden zich aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacy Reglement van het Erasmus MC. We gebruiken alle informatie over u alleen voor het ROBINSCA-onderzoek. We geven niemand uw medische gegevens. In de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst staat dat alle gegevens na het stoppen van de studie vijftien jaar moeten worden bewaard. Hierna zullen alle gegevens worden vernietigd.