Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Algemeen

Achtergrond

Hart- en vaatziekten zijn een van de voornaamste redenen van overlijden in Nederland. Per jaar krijgen ongeveer 26.500 Nederlanders plotseling een hartinfarct, waarvan er per jaar ongeveer 5.500 overlijden. Daarnaast kunnen mensen een hartstilstand en/of plotse hartdood krijgen, als gevolg van een hartinfarct.

Een hartinfarct wordt veroorzaakt doordat vet en kalk in de kransslagaderen (slagaderverkalking) plotseling openbarst. Dit kan het bloedvat afsluiten, waardoor de hartspier afsterft. Om een hartinfarct of hartstilstand te kunnen voorkomen is het belangrijk slagaderverkalking vroegtijdig te herkennen. Dit is moeilijk, omdat slagaderverkalking geleidelijk kan ontstaan en plotseling kan leiden tot een hartinfarct, zonder dat iemand van tevoren klachten heeft gemerkt.

Doel

Het doel van ROBINSCA-MR is om met behulp van vragenlijsten, bloedonderzoek en de nieuwste beeldvormende technieken (CT en MRI van het hart) vroege aanwijzingen voor het krijgen van een hartinfarct of hartstilstand te ontdekken. Zo hopen we dat we in de toekomst dreigende hartinfarcten kunnen herkennen. Daarmee hopen we dat hart- en vaatziekten in de toekomst voorkomen kunnen worden en het aantal mensen dat ziek wordt of sterft door hart- en vaatziekten kan worden verlaagd.

Voor ROBINSCA-MR nodigen we gezonde mensen uit die in het kader van de ROBINSCA studie een CT-scan van het hart hebben ondergaan. Een deel van de deelnemers aan ROBINSCA-MR sturen we vragenlijsten. Een ander deel van de deelnemers ondergaat naast de vragenlijsten ook een MRI-scan van het hart en een bloedafname. Of een deelnemer ook een MRI-scan en een bloedafname ondergaat wordt bepaald door loting.

Na enkele jaren kijken we hoeveel deelnemers in de loop der tijd ziek zijn geworden of overleden zijn door hart- en vaatziekten. Dit doen we door het sturen van vragenlijsten en het raadplegen van zorgverleners en Nederlandse registratiesystemen. We bestuderen vervolgens of de combinatie van de vragenlijsten, de CT-scan, de MRI-scan en de bloedafname kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van mensen met een groot risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

De Nederlandse Hartstichting heeft zich als doel gesteld om hart- en vaatziekten eerder op te sporen om gezonder oud te kunnen worden. Daarom financiert de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek zoals ROBINSCA-MR.

ROBINSCA-MR wordt gecoƶrdineerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De MRI-scan en bloedafname vindt plaats in het UMCG of in een van de andere deelnemende ziekenhuizen: het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn of het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag.

Een MRI-scanner.