Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Algemeen

Achtergrond
ROBINSCA doet onderzoek naar hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. In 2012 stierven ongeveer 39.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten ontstaan vaak door vet in de wanden van de slagaderen: aderverkalking. Aderverkalking is een proces dat vaak jaren duurt. Aderverkalking wordt beĆÆnvloed door bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, roken, overgewicht en te hoog cholesterol.

Doel
Het ROBINSCA-onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. Met het ROBINSCA-onderzoek willen we onderzoeken of het helpt als we vroeg opsporen wie een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten.

Mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten krijgen medicijnen en/of adviezen over gezond leven.

Na vijf jaar kijken we hoeveel deelnemers ziek zijn geworden of gestorven zijn door hart- en vaatziekten. Daarna vergelijken we hoe dit verdeeld was over de studiegroepen. Zo weten we of het zin heeft om een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vroeg op te sporen en te behandelen. We weten dan ook welke methode hiervoor het meest geschikt is.

Ook kijken we of de voordelen van vroeg opsporen groter zijn dan de nadelen. De voordelen kunnen zijn dat er minder mensen ziek worden of sterven aan hart- en vaatziekten. De nadelen zijn dat de mensen onzeker kunnen worden over hun gezondheid en dat onderzoeken spannend kunnen zijn voor mensen. Bovendien kosten de onderzoeken geld.

In Nederland zijn al verschillende bevolkingsonderzoeken, zoals het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker. Kortgeleden is ook het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker van start gegaan.

De resultaten van het ROBINSCA-onderzoek worden gebruikt om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies te geven. De minister kan dan een besluit nemen of een bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten in Nederland zal worden ingevoerd.