Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Deelname

Wie worden uitgenodigd?
Het ROBINSCA-onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek en zal nu dus maar in enkele regio’s in Nederland van start gaan, namelijk de regio’s Apeldoorn en Groningen en de stad Den Haag.

Het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven om de adresgegevens van alle mannen tussen de 45 en 74 jaar en vrouwen tussen de 55 en 74 jaar oud die in een van deze regio’s wonen te gebruiken.

Omdat het belangrijk is dat iedereen een even grote kans heeft om mee te doen aan het onderzoek worden alle mensen in een bepaalde leeftijdscategorie uit een drietal regio’s uitgenodigd.

Wie kunnen er mee doen?
Heeft u een pakket thuisgestuurd gekregen van het ROBINSCA-onderzoek en wilt u meedoen? Vul dan de vragenlijst én de toestemmingsverklaring in.

De vragenlijst wordt gebruikt om te kijken of u een mogelijk verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten. Als uit de vragenlijst blijkt dat u misschien wél een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, dan kunt u meedoen. Als uit de vragenlijst blijkt dat u géén verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten of dat u al hart- en vaatziekten heeft waarvoor u wordt behandeld, dan heeft het voor u geen zin om aan dit onderzoek mee te doen.

Wij vragen u om de toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen, omdat het in Nederland nodig is dat alle deelnemers schriftelijk toestemming hebben gegeven om vrijwillig mee te doen aan het onderzoek.

Vrijwillige deelname
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U bent dus niet verplicht om mee te doen. Beslis pas of u mee wilt doen als u genoeg weet over het onderzoek. Als u meedoet aan het onderzoek, mag u uw deelname op elk moment stoppen. Hiervoor hoeft u géén reden op te geven. Of u wel of niet meedoet heeft geen invloed op uw medische zorg.