Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Onderzoeksgroepen

Aan het begin van het onderzoek verdelen we de mensen die in aanmerking komen voor het onderzoek over drie groepen:

GROEP 1: Controlegroep
Komt u in de controlegroep? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt geen extra onderzoeken in het kader van dit onderzoek. Wel kunnen we u tijdens de vijf jaar die het onderzoek duurt soms vragen om een vragenlijst in te vullen. Dit kost u dan ongeveer 10 minuten.

In de vragenlijst die u nu heeft ontvangen staan allerlei vragen, waarvan sommige direct te maken hebben met het risico op hart- en vaatziekten. Wij zullen u en uw huisarts informeren als uit sommige vragen blijkt dat het mogelijk verstandig is om uw risico op hart- en vaatziekten te laten meten. Om uw huisarts te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u daarvoor toestemming geeft op de toestemmingsverklaring. Het is aan u of u contact opneemt met de huisarts.

Misschien bent u teleurgesteld als u in deze groep zit, omdat u denkt dat u dan niet de voordelen van het onderzoek zult hebben. Maar wij weten nog niet of de onderzoeken van de andere groepen ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden of sterven door HVZ. Dat is juist wat we onderzoeken. In een onderzoek is de controlegroep net zo belangrijk als de andere groepen, omdat we de uitkomsten altijd moeten kunnen vergelijken. U krijgt altijd de standaard zorg die we gewend zijn in Nederland.

GROEP 2: Interventiegroep A
Mensen in deze groep nodigen we uit om één keer bloed te laten prikken en de bloeddruk te laten meten. Dit gebeurt bij een van de deelnemende bloedafnamecentra bij u in de regio, waardoor u niet ver hoeft te reizen. De afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag van het onderzoek
Met de bloeduitslagen, uw bloeddruk en de antwoorden op de vragenlijst berekenen we hoe groot uw risico is op HVZ: laag, gemiddeld of hoog. U en uw huisarts krijgen allebei een brief met de uitslag van het onderzoek.

Na het onderzoek
Heeft u een gemiddeld risico of een hoog risico op HVZ? Dan maakt u een afspraak met uw huisarts. U krijgt advies over gezond leven en misschien krijgt u medicijnen. Dit kunnen medicijnen zijn die de bloeddruk verlagen en/of medicijnen die het cholesterol verlagen. Verder krijgt u de zorg zoals we gewend zijn in Nederland.

GROEP 3: Interventiegroep B
Mensen in deze groep nodigen we uit om één keer een CT-scan van de vaten rondom het hart te laten maken en bloed te laten prikken. De hele afspraak duurt ongeveer 15 minuten. 
In de regio Groningen wordt er in interventiegroep B geen bloed afgenomen. 

Het bloed slaan we op. Pas na 5 jaar zullen we bij iedereen enkele bloedwaarden bepalen, zoals ook voor interventiegroep A wordt gedaan.

De uitslag van het onderzoek
Met de CT-scan meten we hoe verkalkt uw vaten rondom het hart zijn: de zogenaamde kalkscore. Deze kalkscore kan laag, hoog of erg hoog zijn. U en uw huisarts krijgen allebei een brief met de uitslag van het onderzoek.

Na het onderzoek
Bij een hoge of erg hoge kalkscore maakt u een afspraak bij uw huisarts. U krijgt dan medicijnen, zoals bijvoorbeeld medicijnen die het cholesterol of de bloeddruk verlagen. Verder krijgt u de zorg zoals we gewend zijn in Nederland