Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Rol van de huisarts

De huisarts van een deelnemer zal schriftelijk worden geïnformeerd over de deelname van zijn/haar patiënt aan ROBINSCA en over de studiegroep waarin hij/zij is ingedeeld.

Wat biedt ROBINSCA u als huisarts?
Van een deel van uw patiëntenpopulatie wordt het risico op HVZ bepaald met als doel ernstige consequenties van HVZ in de toekomst te voorkomen. ROBINSCA plant het screeningsonderzoek en bepaalt het risico op HVZ. U hoeft hier niets voor te doen. De uitslag wordt aan u en uw patiënt bekend gemaakt.

Wat vraagt ROBINSCA van u als huisarts?
U speelt als huisarts een belangrijke rol. Wanneer bij een deelnemer een matig, hoog of zeer hoog risico op HVZ is geconstateerd, vragen wij u deze patiënt op te roepen voor advies en behandeling ter verlaging van zijn/haar risico op HVZ.

Uw inspanning voor het onderzoek bestaat uit: het inplannen van een consult voor deelnemers waarbij een matig, hoog of zeer hoog risico op HVZ is geconstateerd en het behandelen van deze deelnemers volgens het ROBINSCA studieprotocol. Het behandelprotocol is conform de NHG-standaard “cardiovasculair risicomanagement”.

Rol van de huisarts bij de recruitment van de deelnemers
Het ROBINSCA-onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. De doelpopulatie van dit onderzoek zijn mannen en vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie uit de algemene bevolking. Om de studiepopulatie zo representatief mogelijk te krijgen ten aanzien van de doelpopulatie zullen álle mannen en vrouwen van een bepaalde leeftijd, woonachtig in de geselecteerde gemeenten worden aangeschreven. Het is dus helaas niet mogelijk om u als huisarts te vragen of u met uw huisartsenpraktijk wilt deelnemen aan de studie.