Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Follow-up

Uitkomstmaten
Primaire uitkomstmaat
De primaire uitkomstmaat van het ROBINSCA-onderzoek is het verschil in ziekte en sterfte tussen de 3 studiegroepen.

Secundaire uitkomstmaten
– Sensitiviteit en specificiteit van de methodes
– Positieve en negatieve aspecten van screening
– (Kosten)effectiviteit door middel van microsimulatiemodel (MISCAN)

Registratiesystemen
Om na 5 jaar te kunnen kijken of er verschil is in ziekte en sterfte tussen de verschillende studiegroepen zullen we een koppeling maken met registratiesystemen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Bureau voor Genealogie.

Ook zullen we huisartsen van deelnemers met behulp van vragenlijsten bijvoorbeeld vragen welke behandeling de deelnemers hebben gekregen.