Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Behandelprotocol

20150714 Verantwoording behandeling kalkscore

Interventiegroep A:
Geadviseerd wordt om deelnemers met een matig of verhoogd risico te behandelen in overeenstemming met de NHG-standaard “Cardiovasculair risicomanagement”.

Interventiegroep B:
De behandeling op basis van de kalkscore ligt (nog) niet vast in een formele richtlijn. Uit de literatuur blijkt echter dat het risico op een cardiovasculair event zeer groot is bij aantoonbare coronaire verkalking.
In samenspraak met cardiologen uit het Erasmus MC en de deelnemende regio’s wordt daarom geadviseerd om deze deelnemers te behandelen volgens de NHG-standaard “Cardiovasculair risicomanagement” als patiënten mét HVZ.

Een verantwoording voor de geadviseerde behandeling vindt u via de link hierboven.