Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Uitslagen

Pas na afloop van het onderzoek is duidelijk welke bevindingen op de MRI-scan belangrijke aanwijzingen zijn voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Daarom krijgen deelnemers geen uitslag van de MRI-scan, tenzij de MRI-scan aangeeft dat er mogelijk direct verder onderzoek nodig is. De deelnemer en zijn/haar huisarts ontvangen bericht per brief als de MRI-scan bevindingen oplevert die mogelijk verder onderzocht moeten worden.

Waarvan worden de deelnemer en huisarts op de hoogte gebracht?

  • Te weinig doorbloeding van een groot gebied van het hart
  • Doorgemaakt hartinfarct
  • Slechte pompfunctie van het hart
  • Ernstig probleem met een hartklep

De bepalingen in het bloed worden pas achteraf gedaan, als het bloed van alle deelnemers binnen is. Omdat in de tussentijd de waarden veranderd kunnen zijn, wordt van de bloedafname geen uitslag aan deelnemers gemeld.

Let wel: bij ROBINSCA-MR gaat het om wetenschappelijk onderzoek, het is geen persoonlijke gezondheidscheck. ROBINSCA-MR geeft geen volledig beeld van de algehele gezondheid. Deelnemers wordt dan ook aangeraden om altijd de huisarts te raadplegen bij klachten, ongeacht of deelnemers wel of geen uitslag krijgen.