Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Deelname

Een deel van de mensen die aan ROBINSCA hebben meegedaan krijgt een uitnodiging voor deelname aan ROBINSCA-MR. Naast de uitnodiging voor ROBINSCA-MR ontvangen deze mensen ook een informatiebrochure, een toestemmingsverklaring en een vragenlijst. Er zijn enkele voorwaarden voor deelname aan ROBINSCA-MR, die onder andere te maken hebben met de techniek van de MRI-scanner. Aan de hand van de vragenlijst bepalen de onderzoekers of mensen uiteindelijk mee kunnen doen aan ROBINSCA-MR.     

Als u een uitnodiging voor ROBINSCA-MR heeft ontvangen en mee wilt doen aan ROBINSCA-MR, vragen de onderzoekers u om de toestemmingsverklaring te ondertekenen en daarnaast de vragenlijst in te vullen. Stuur de ondertekende toestemmingsverklaring en de ingevulde vragenlijst terug in de meegezonden antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.

Er kan alleen op uitnodiging van de onderzoekers deelgenomen worden aan ROBINSCA-MR.