Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Wordt de deelnemers uit de controlegroep geen zorg onthouden?

Alle deelnemers krijgen standaard zorg. Wij willen en kunnen u als huisarts niet vragen om af te wijken van de NHG-standaarden. Deelnemers uit interventiegroep A en B krijgen bovenop deze standaardzorg de mogelijkheid om een schatting te laten maken van hun risico op HVZ. Het doel hiervan is om uiteindelijk de ziekte en sterfte daaraan te verlagen. Echter, het ROBINSCA-onderzoek is juist opgezet om na te gaan óf de vroege opsporing (screening) en behandeling van HVZ leidt tot een vermindering van de ziekte en sterfte aan HVZ. Daarnaast willen we nagaan welke screeningsmethode (SCORE vs kalkscore) de beste balans heeft in voor- en nadelen; de (kosten)effectiviteit. 

Tevens willen we benadrukken dat alle deelnemers van deze studie asymptomatisch zijn en zich niet eerder gepresenteerd hebben met hart- en vaatziekten.