Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Wie heeft toestemming gegeven voor het doen van het ROBINSCA-onderzoek?

Het ROBINSCA onderzoek is een onderzoek dat getoetst moest worden in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Dit proces is succesvol afgerond. Er is op 27 augustus 2013 een vergunning voor het ROBINSCA-onderzoek afgegeven door de minister van VWS, na een positief oordeel van de Gezondheidsraad. Het rapport van de Gezondheidsraad over ROBINSCA vindt u hier.

(De METC was vanwege de WBO niet bevoegd voor de beoordeling van de studie)