Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Welke uitslagen ontvang ik als huisarts?

U ontvangt een brief met de hoogte van het risico van de deelnemer (laag/matig/hoog). 

Van deelnemers in interventiegroep A ontvangt u tevens de variabelen waaruit deze is opgebouwd (leeftijd, geslacht, rookstatus, bloeddruk, totaal cholesterol / HDL-cholesterol ratio). Ook zullen wij doorgeven of er sprake is van risicoverhogende factoren (familiaire belasting, fysieke activiteit, rookstatus, BMI..)

Van deelnemers in interventiegroep B ontvangt u de kalkscore.