Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Waarom worden de bloeddruk en het cholesterol niet gemeten bij de kalkscore?

Studies laten zien dat de risicoschatting op basis van de kalkscore mogelijk een betere voorspeller is van het risico op HVZ danĀ de klassieke risicofactoren. De behandeling vindt daarom ook plaats op basis van de kalkscore en juist niet op basis van het cholesterol en/of bloeddruk. De literatuur geeft daarnaast aan dat verlaging van het cholesterol en bloeddruk eigenlijk altijd leiden tot een daling van het risico op HVZ. Wij realiseren ons dat het geven van bloeddrukverlagers bij patiĆ«nten waarbij sprake is van een systolische bloeddruk van 100 mmHg of lager, niet wenselijk is. Vanuit dat oogpunt begrijpen we dat u de bloeddruk wilt meten. Echter, indien de bloeddruk hoger is dan deze ondergrens, adviseren wij het geven van bloeddrukverlagers, ongeacht de bloeddruk. Dit gezien het verhoogde risico op HVZ op basis van de kalkscore. Dit is ook conform de NHG-standaard CVRM bij patiĆ«nten met coronaire hartziekten.

Wij willen wel benadrukken dat juist deze studie meer duidelijkheid moet gaan geven over welk behandeladvies optimaal zou zijn in deze risico-populatie.Ā