Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Kan ik als huisarts zelf bepalen of ik wil meewerken aan de studie?

Het ROBINSCA-onderzoek is een proefbevolkingsonderzoek. De doelpopulatie van dit onderzoek zijn mannen en vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie uit de algemene bevolking. Om de studiepopulatie zo representatief mogelijk te krijgen ten aanzien van de doelpopulatie zullen Ɣlle mannen en vrouwen van een bepaalde leeftijd, woonachtig in de geselecteerde gemeenten worden aangeschreven. Het is dus helaas niet mogelijk om u als huisarts te vragen of u met uw huisartsenpraktijk wilt deelnemen aan de studie.