Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Hoe komen jullie aan getallen als “330.800 mensen aanschrijven” en “39.000 deelnemers”?

Voor aanvang van de studie zijn er powerberekeningen gedaan om na te gaan hoeveel deelnemers er nodig zijn om een verschil van 15% in ziekte/sterfte aan HVZ aan te tonen tussen de controlegroep en interventiegroep A en tussen interventiegroep A en interventiegroep B. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal beïnvloedende factoren zoals opkomst en contaminatie in de controlegroep. Uit deze berekening kwam naar voren dat er 39.000 mensen nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Op basis van ervaringen uit eerder uitgevoerde proefbevolkingsonderzoeken hebben we terug gerekend hoeveel mensen aangeschreven moeten worden om tot een studiepopulatie van 39.000 deenemers te komen. Uit deze berekeningen kwam naar voren dat er minimaal 330.800 mensen aangeschreven moeten worden om tot een uiteindelijke populatie van 39.000 te komen.