Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Hoe is het protocol voor de behandeling op basis van de kalkscore tot stand gekomen?

Er is overleg geweest met verschillende huisartsen en cardiologen om tot een advies behandeling te komen. In dit overleg is besloten de behandeling zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de NHG-standaard ‘cardiovasculair risicomanagement’. 

De NHG-standaard wordt momenteel al gebruikt in de praktijk.

Er veel aanwijzingen in de literatuur dat een verhoogde kalkscore het risico op HVZ substantieel verhoogt, terwijl een lage kalkscore het risico op HVZ juist enorm verlaagt. Dit is de reden om een lage kalkscore niet te behandelen en een hoge kalkscore juist te behandelen alsof er reeds sprake is van vastgestelde coronair lijden.