Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

Nee, het onderzoek kost u niets. De onderzoeken worden door ons betaald en gaan dus ook niet via uw zorgverzekering. Wel kan het zo zijn dat uw huisarts ervoor kiest om aanvullende onderzoeken te doen. Die onderzoeken vallen dan niet meer onder dit bevolkingsonderzoek, maar onder uw ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat de onderzoeken eerst (deels) van uw eigen risico af gaan. Voor sommige medicijnen geldt ook een eigen bijdrage.

De kosten voor het onderzoek worden alleen door ons betaald als u ook door ons opgeroepen wordt. Soms komt het voor dat deelnemers uit de controlegroep een oproep krijgen van hun huisarts. Deelnemers waarbij hart- en vaatziekten in de familie voorkomen en/of roken en 50 jaar of ouder zijn, hebben hierover destijds bericht gekregen. De huisarts heeft hier ook een brief over ontvangen. Volgens de huidige richtlijnen voor huisartsen zouden deze mensen in aanmerking kunnen komen voor een risicoprofilering via de huisarts. De Gezondheidsraad heeft bij het beoordelen van de studie aangegeven dat dit gemeld moest worden aan de deelnemer en huisarts, maar dat de studie niet verantwoordelijk is voor de opvolging hiervan. Deze kosten worden door het ROBINSCA-onderzoek daarom niet vergoed, omdat het geen onderdeel is van de studie.