Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Worden deelnemers van ROBINSCA geïnformeerd over de resultaten?

Het duurt nog wel even voor de eerste resultaten bekend zijn. Als die er zijn, zullen we u daar uiteraard over informeren. Over uw persoonlijke onderzoeksresultaten (de uitslagen van uw onderzoeken) wordt u natuurlijk altijd geïnformeerd.