Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Wat is ROBINSCA?

ROBINSCA (Risk Or Benefit In Screening for CArdiovascular disease) doet onderzoek naar hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. In 2012 stierven ongeveer 39.000 mensen aan HVZ. Het aantal mensen dat ziek wordt of sterft door hart- en vaatziekten moet omlaag.

Met het ROBINSCA-onderzoek kijken we of het aantal mensen dat ziek wordt of sterft door HVZ daalt als we vroeg opsporen wie een verhoogd risico heeftop hart- en vaatziekten. Mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten krijgen medicijnen en/of adviezen over gezond leven. Ook kijken we of de voordelen van vroeg opsporen groter zijn dan de nadelen.