Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Waarom zijn ook mensen woonachtig in instellingen voor gehandicapten/psychiatrisch patiënten uitgenodigd? Ook als zij wilsonbekwaam zijn?

Omdat het een proefbevolkingsonderzoek betreft zijn alle mensen uit een bepaalde leeftijdsgroep in een aantal gemeenten uitgenodigd, vandaar dat ook deze mensen een uitnodiging hebben ontvangen. Juridisch gezien is het echter niet mogelijk om onder gelijke voorwaarden als bij wilsbekwame personen een wetenschappelijk onderzoek te doen. Als er sprake is van wilsonbekwaamheid kan een aangeschrevene in principe niet meedoen aan ROBINSCA. Bij vragen kunnen de wettelijk vertegenwoordigers contact met het onderzoeksteam opnemen.