Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Waar moet ik aan voldoen om mee te kunnen doen?

U bent een man tussen de 45 en 74 jaar of een vrouw tussen de 55 en 74 jaar oud en woont in de regio Apeldoorn, Groningen of in de stad Den Haag. Van al deze mensen krijgen wij de adresgegevens. Nadat u de vragenlijst en toestemmingsverklaring hebt ingevuld en wij denken dat u mogelijk een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, dan mag u meedoen aan het onderzoek.