Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

In de brief staat als bijlage de toestemmingsverklaring vermeld, maar deze zit er niet bij. Wat moet ik doen?

Het klopt dat dit wat verwarrend is. De toestemmingsverklaring is opgenomen in de vragenlijst. U vindt de toestemmingsverklaring op de tweede bladzijde van de vragenlijst.