Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Ik heb de vragenlijst en toestemmingsverklaring ingevuld, maar nog niets gehoord. Betekent dit dat ik niet meedoe?

Nee, dit betekent nog niet dat u niet mee kunt doen.

We hebben veel vragenlijsten teruggekregen, waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn! Helaas duurt de verwerking van al deze vragenlijsten wat langer dan we verwacht hadden. Recentelijk zijn zo’n 5000 mensen opgenomen in de studie. We zijn hard bezig om de resterende vragenlijsten te verwerken, zodat we daarna de overige mensen op kunnen nemen in de studie. We willen dit wel heel zorgvuldig doen, en daarom duurt het wat langer.