Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Ik ben al onder behandeling voor hart- en vaatziekten. Is het toch zinvol als ik de vragenlijst invul?

Het onderzoek heeft als doel om bij mensen die nog geen hart- en vaatziekten hebben, maar wel (onbewust) een hoog risico hebben op het krijgen van bijvoorbeeld een hartinfarct, dit op te sporen en te behandelen. Uiteraard met als doel om toekomstige hart- en vaatziekten te voorkomen. Als u in het verleden een hartinfarct/hartaanval/vernauwing kransslagaderen/atherosclerose/beroerte gehad heeft dan komt u niet in aanmerking voor deelname aan ROBINSCA. Het is dan niet zinvol om de vragenlijst in te vullen. Als u voor andere hart- en vaatziekten onder controle staat dan kunnen we niet direct zeggen of u in aanmerking komt voor deelname. Mocht u mee willen doen, dan willen we u vragen om de vragenlijst in te vullen. We zullen aan de hand van uw antwoorden op de vragen nauwkeurig nagaan of u in aanmerking komt voor deelname.