Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

Hoe komen de onderzoekers aan mijn adresgegevens?

De onderzoekers hebben het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om de adresgegevens. De onderzoekers hebben precies verteld waarom de adresgegevens nodig zijn en hoe zij zullen omgaan met de privacy van de mensen. Het Agentschap heeft het onderzoeksteam goedkeuring gegeven om de adressen te gebruiken.

De adressen van deelnemers zullen worden gebruikt voor het sturen van bijvoorbeeld een uitnodiging voor de screening. De adresgegevens van mensen die niet aan de studie gaan deelnemen zullen worden vernietigd.