Het wetenschappelijke
bevolkingsonderzoek naar
de vroege opsporing van
hart- en vaatziekten.